Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ S-INVOICE
DT300
326.700
 • Số lượng: 300 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT500
451.000
 • Số lượng: 500 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT1.000
704.000
 • Số lượng: 1.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT2.000
1.056.000
 • Số lượng: 2.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT3.000
1.485.000
 • Số lượng: 3.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT5.000
2.255.000
 • Số lượng: 5.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT10.000
3.740.000
 • Số lượng: 10.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
DT20.000
6.380.000
 • Số lượng: 20.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 20% số lượng hoá đơn
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày 
Ưu điểm của Hóa đơn điện tử S-Invoice

Hóa đơn điện tử S-Invoice là sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp/tổ chức.

Mẫu hóa đơn đẹp
Việc sở hữu một mẫu hóa đơn điện tử đẹp sẽ tạo được ấn tượng đối với khách hàng/người mua hàng. Viettel xin giới thiệu đến quý khách hàng hơn 100 mẫu hóa đơn điện tử đẹp được thiết kế phù hợp với yêu cầu về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính.
Tin tức
Đăng ký