Hướng dẫn gửi hồ sơ đăng ký tham gia dịch vụ công của KBNN – Phần 3

20/10/2021 - 02:05
1196 views

[Chữ ký số Viettel-CA] – Những bước cuối cùng để hoàn thành đăng ký tham gia hệ thống DVCTT của KBNN. Hãy cùng Viettel Solutions hoàn thành nhé!

Ảnh minh họa: Hướng dẫn gửi đăng ký dịch vụ công của KBNN bằng chữ ký số Viettel-CA (phần 3)

 

 

Trong phần 3 này, chúng tôi sẽ chia ra hai bước gồm:

 • Bước 3 – Ký số và gửi hồ sơ sang KBNN
 • Bước 4 – Nhận kết quả xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

Nếu quý đơn vị chưa thực hiện bước 1 và bước 2, vui lòng tham khảo link tại cuối bài viết này!

Bước 3. Chủ tài khoản tiến hành ký số bằng chữ ký số Viettel-CA và gửi sang KBNN

– Chủ tài khoản (CTK) sử dụng chữ ký số Viettel-CA, thực hiện ký số và gửi hồ sơ sang KBNN:

 • Bước 3.1: Kiểm tra họp mail của Chủ tài khoản
 • Bước 3.2: Nhấn xem chi tiết thông tin hồ sơ.
 • Bước 3.3: Ký số và gửi hồ sơ sang KBNN.

Lưu ý:

 • Chỉ có CTK hoặc Ủy quyền CTK được phép ký số và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến sang KBNN.
 • Hồ sơ sau khi gửi thành công sang KBNN, hệ thống tự động gửi email thông báo về cho đơn vị.
 • Trạng thái hồ sơ sau khi CTK ký số là “Chờ cán bộ KBNN tiếp nhận hồ sơ”

Bước 3.1: Truy cập email của Chủ tài khoản

– Truy cập vào email của CTK đã kê khai ở phần kê khai thông tin thành viên.<

– Nhấn vào liên kết nhận được trong email.

Bước 3.2: Nhấn xem chi tiết thông tin hồ sơ.

– Trên màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng DVC, bấm mã hồ sơ để xem chi tiết hồ sơ.

Hình 29 – Xem thông tin hồ sơ đã đăng ký

 

– Người dùng nhấn Tiếp tục để chuyển đến mục Hoàn thành và gửi hồ sơ.

Hình 30 – Hồ sơ đăng ký tham gia dịch vụ công của KBNN

– Màn hình 4. Hoàn thành và Gửi hồ sơ

Hình 31 – Mục Hoàn thành và gửi hồ sơ sang KBNN

Bước 3.3: Ký số bằng chữ ký số Viettle-CA và gửi hồ sơ sang KBNN.

– Người dùng gắn USB token Viettel-CA vào máy tính cá nhân sau đó bấm nút Ký số.

– Trên màn hình Phê duyệt hồ sơ, người dùng chọn chữ ký số của chủ tài khoản tương ứng trong danh sách chữ ký số.

– Click vào biểu tượng Phê duyệt

Hình 32 – Chọn chữ ký số Viettel-CA để thực hiện ký điện tử

– Nhập mật khẩu USB token và nhấn OK để hoàn thành ký số và gửi hồ sơ sang KBNN.

Hình 33 – Nhập mã PIN của USB token Viettel-CA

– Thông báo gửi hồ sơ thành công sang KBNN:

Hình 34 – Gửi hồ sơ thành công

Bước 4. Nhận kết quả xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN

Sau khi đơn vị gửi hồ sơ đăng ký sử dụng DVC sang KBNN. KBNN sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1. Hồ sơ bị KBNN từ chối.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì KBNN sẽ tiến hành từ chối tiếp nhận hồ sơ. Khi KBNN từ chối tiếp nhận hồ sơ thì đơn vị sẽ nhận được email thông tin của đơn vị qua địa chỉ email mà đơn vị đã kê khai ở bước 3: Kê khai thông tin đơn vị.

Hình 35 – Hồ sơ đăng ký tham gia DVCTT bị KBNN từ chối

– Đơn vị sẽ tiến hành kê khai lại thông tin hồ sơ đăng ký sử dụng DVC trực tuyến. Hoặc đơn vị có thể Sao chép dữ liệu từ bộ hồ sơ bị KBNN từ chối.

Hình 36 – Tra cứu hồ sơ sau khi bị KBNN từ chối để sao chép
 • Hệ thống tự động hiển thị lý do từ chối trên danh sách tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng DVC.
 • Trạng thái hồ sơ là KBNN từ chối tiếp nhận.
 • Người dùng click Sao chép để tiến hành sao chép lại bộ hồ sơ. Người dùng có thể tiến hành cập nhật thông tin hồ sơ sao chép.
Hình 37 – Cập nhật lại thông tin sau khi bị KBNN từ chối duyệt

Trường hợp 2. Hồ sơ được KBNN phê duyệt.

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì KBNN sẽ tiến hành tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Hồ sơ sau khi được KBNN tiếp nhận thì hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về cho đơn vị.

– Hồ sơ sau khi được KBNN phê duyệt thành công thì:

 • Đơn vị nhận được email thông báo thông tin của đơn vị qua địa chỉ email mà đơn vị đã kê khai ở phần Kê khai thông tin đơn vị.

  Hình 38 – Email thông báo hồ sơ đã được KBNN phê duyệt
 • Các thành viên của đơn vị sẽ nhận được thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu mà thành viên đã kê khai ở phần Kê khai thông tin thành viên.

  Hình 39 – Mẫu email thông báo tài khoản đăng nhập DVCTT của KBNN
 • Trạng thái hồ sơ là Đã hoàn thành.

Như vậy, Viettel Solutions đã hướng đẫn quý đơn vị cách gửi thông báo tham gia hệ thống DVCTT thành công. Quý đơn vị có thể sử dụng các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Chúc quý đơn vị thành công!

Quý đơn vị có thể truy cập các bước thực hiện tại đây:

 • Bước 1: Kê khai thông tin hồ sơ đăng ký sử dụng DVC trực tuyến.
 • Bước 2: Thành viên tham gia sử dụng chữ ký số tiến hành xác nhận chữ ký số.
 • Bước 3: Ký số và gửi hồ sơ sang KBNN.
 • Bước 4: Nhận kết quả xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng DVC trực tuyến.
Đăng ký