Bộ Tài chính bổ sung nhiều chế tài liên quan đến hóa đơn điện tử.

20/10/2021 - 01:33
376 views

[Hóa đơn điện tử S-Invoice] – Nhằm tăng tính minh bạch cho hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung nhiều chế tài xử lý vi phạm trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Tất cả doanh nghiệp/tổ chức cần cập nhật ngay những thông tin mới nhất để tránh những sai phạm không đáng có trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Hãy cùng S-Invocie tìm hiểu những đề xuất chế tài bổ sung nhé!

Ảnh minh họa: Bổ sung nhiều chế tài liên quan đến hóa đơn điện tử

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung các hành vi vi phạm sau:

1. Hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, sử dụng hóa đơn điện tử

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cần thiết bổ sung chi tiết những hành vi sai phạm đối với từng nghiệp vụ hóa đơn điện tử như: khởi tạo, đăng ký, lập hủy, chuyển dữ liệu hóa đơn…không đúng quy định pháp luật. Chi tiết như sau:

Hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như:

 • Chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định, không đủ các điều kiện quy định;
 • Không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sai trường hợp: sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan Thuế;
 • Chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên;
 • Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền không có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế.

Hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như:

 • Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan Thuế;
 • Lập và giao hóa đơn sai cho khách hàng;
 • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan Thuế;
 • Lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua;
 • Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy như:

 • Chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế;
 • Không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế;
 • Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót.

Hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể:

 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn;
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế không đầy đủ theo quy định;
 • Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như:

 • Không công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên website giới thiệu dịch vụ;
 • Không đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan Thuế;
 • Vi phạm quy định về lưu kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử;
 • Làm lộ thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng;
 • Không chuyển hoặc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của bên mua dịch vụ đến cơ quan Thuế (bên mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng hạn) thì tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt theo quy định.

2. Chế tài xử lý vi phạm liên quan đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử

Theo thống kê của cơ quan Thuế thì từ năm 2014 đến nay số vụ vi phạm về thủ tục thuế có chiều hướng tăng cao theo từng năm. Cụ thể là số lượng vụ việc vi phạm năm 2018 tăng khoảng 5,6 lần so với năm 2014.

Một trong những nguyên nhân là mức chế tài phạt tiền còn thấp nên chưa đủ tính răng đe, nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế trong việc kê khai trên hồ sơ khai thuế.

Do đó, Bộ Tài chính đã có đề xuất tăng nặng đối với hành vi trốn thuế như:

 • Phạt 1 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có từ 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên;
 • Phạt 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng;
 • Phạt 2 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà có 1 tình tiết giảm nhẹ;
 • Phạt 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có 2 tình tiết tăng nặng;
 • Phạt 3 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có 3 tình tiết tăng nặng;
 • Đối với người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế ngoài bị nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận.

Như vậy, Viettel Solutions đã chia sẻ một số điểm đề xuất bổ sung trong chế tài vi phạm liên quan đến hóa đơn điện tử.

Hy vọng rằng với những thông tin trên, doanh nghiệp có tể chủ động có phương án sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Nguồn: Viettel Business Solutions

Đăng ký